Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie


Nagłówek

Aktualności

 • Komunikat dotyczący terminu zakończenia naboru wniosków na organizację staży w ramach projektu pt.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 - dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie przypomina, że zbliża się termin zakończenia naboru wniosków na organizację staży w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014...

 • Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby...

 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  KOMUNIKAT w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej     Termin składania wniosków    Od 05.08.2022r. Planowany termin posiedzenia komisji Rozpatrywanie wniosków na bieżąco Wysokość dofinansowania RPO WL – 30 000,00 zł PO...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ogłasza nabór wniosków na organizację robót publicznych w ramach programu lokalnego „Bezpieczna szkoła 2022”

  KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ogłasza nabór wniosków na organizację robót publicznych w ramach programu lokalnego „Bezpieczna szkoła 2022" Termin naboru wniosków od 27.07.2022r. do 11.08.2022r.   Założenia programu lokalnego   „Bezpieczna szkoła 2022"   okres realizacji od miesiąca...

 • Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy   Załączniki NABÓR...

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  KOMUNIKAT w sprawie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   Termin składania wniosków od 12.07.2022r. Planowany termin rozpatrzenia Rozpatrywanie wniosków na bieżąco   Wysokość dofinansowania RPO WL – 30 000,00 zł PO...

 • Zmiana wysokości opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Powiatowy urząd Pracy w Chełmie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem...

 • Ostatnia szansa dla pracodawców, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia zatrudnionego Uchodźcy

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383). Jest to przepis, który umożliwia podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom...

 • Komunikat w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pt.: „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (III)”, PO WER 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

  Komunikat w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pt.: „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (III)", PO WER 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2               Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje, iż...

 • Informacja o działaniach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na rzecz osób uciekających z terenu Ukrainy

  Informacje przekazane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie o działaniach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na rzecz osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 44 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę