Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie


Nagłówek

Aktualności

 • KOMUNIKAT Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  KOMUNIKAT   w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej       Termin składania wniosków      Od 11.04.2023r. do 14.04.2023r. Planowany termin posiedzenia komisji 09.05.2023r. Wysokość dofinansowania Do 32 000,00 zł ...

 • Nabór na bezpłatne szkolenia grupowe w 2023r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie   w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu M. Chełm i powiatu chełmskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa...

 • Punkt dla uchodźców - Blue Dot Chełm

  Załączniki Blue Dot - wersja ukraińska (pdf, 511 KB)

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - Ostatni nabór na Test Zawodu

  Załączniki Test zawodu (pdf, 2298 KB)

 • KOMUNIKAT - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ogłasza nabór wniosków na organizację robót publicznych w ramach Programu Lokalnego „DROGI 2023”

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ogłasza nabór wniosków na organizację robót publicznych w ramach Programu Lokalnego „DROGI 2023"   Termin naboru wniosków od 21.02.2023r. okres refundacji 6 miesięcy, gwarancja zatrudnienia minimum  3 miesiące planowana liczba miejsc 40, kwota refundacji 1...

 • Informacja dotycząca wydawania informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 uzyskanych za rok 2022

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje, że informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 uzyskanych za rok 2022  zostały wysyłane listownie. Ponadto informujemy, że wypłata stypendiów (stażowych, szkoleniowych)  finansowanych ze środków Funduszu Pracy lub współfinansowanych ze środków...

 • Komunikat dotyczący finansowania kosztów studiów podyplomowych

  KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje, że istnieje możliwość finansowania kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych  i dofinasowania dla osób poszukujących pracy w wieku 45+ Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych.   Szczegółowe informacje na stronie...

 • INFORMACJA dotycząca terminów składania wniosków na roboty publiczne w ramach programu regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”

  INFORMACJA dotycząca terminów składania wniosków na roboty publiczne w ramach programu regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych"     Założenia do programu „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych":   okres refundacji 6 miesięcy, gwarancja zatrudnienia...

 • INFORMACJA dotycząca terminów składania wniosków na organizację miejsc pracy w ramach przyznania podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej refundacji kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy w 2023r.

  INFORMACJA dotycząca terminów składania wniosków na organizację miejsc pracy w ramach przyznania podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej refundacji kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego lub poszukującego...

 • Komunikat dotyczący naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania

  Komunikat dotyczący naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania   Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje, że prowadzi nabór  wniosków o przyznanie bonu na...

Wyświetlanie 11 - 20 z 48 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę