Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Komunikat dotyczący terminu zakończenia naboru wniosków na organizację staży w ramach projektu pt.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 - dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2022 r.

stopa bezrobocia

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm

NIP: 5631057236
Regon: 110259460

tel.82 562-76-97
fax 82 562-76-68

e-mail: luch@praca.gov.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę